Rotteskader

Hvordan ved jeg om jeg har rotteskader i min kloak?

Skader på kloakken kan normalt opdages ved hjælp af kloak-tv. Hvis der er observeret et hul, bør det repareres, og der bør foretages forebyggende arbejde, f.eks. installation af en rottespærre, for at forhindre rotter i at komme ind i kloaksystemet.

rotte i kloak

Hvordan kommer rotteskader?

Rotteskader på kloakken kan være en ubehagelig situation. Rotter lever ofte i kloaksystemet, da det giver dem føde og et godt levested. Det er ikke ualmindeligt at se rotter gnave sig ind i kloakrørene, f.eks. gennem et grenrør, for at få adgang til huset og skabe et rede under huset, mens de stadig har adgang til føde i kloakken. 

Hvad er rotteskader?

Rotteskader refererer til de forskellige former for ødelæggelse og forstyrrelse, som rotter kan forårsage i bygninger og kloaksystemer. Rotter er kendt for deres evne til at gnave gennem materialer som træ, plastik, og selv metal, hvilket kan føre til omfattende skader på strukturer, ledninger og rør. Derudover kan rotter sprede sygdomme, hvilket udgør en betydelig sundhedsrisiko.

Typiske rotteskader

Rotter kan forårsage en række forskellige skader, herunder:

 • Gnavning på elektriske ledninger: Dette kan føre til kortslutninger og brandfare.
 • Skader på isolering: Rotter kan ødelægge isoleringsmateriale, hvilket reducerer energieffektiviteten i bygningen.
 • Gnavning på vandrør og kloakrør: Dette kan forårsage vandlækager og kloakudslip, som kan føre til alvorlige strukturelle skader og sundhedsfarer.
 • Ødelæggelse af opbevarede fødevarer: Rotter kan forurene madvarer med deres urin og afføring.
 • Bygningsskader: Gnaveskader på træstrukturer kan svække bygningens integritet.

Tegn på rotter

Det er vigtigt at kunne identificere tegnene på rotter tidligt for at forhindre alvorlige skader. Nogle af de mest almindelige tegn inkluderer:

 • Gnavespor: Synlige skader på ledninger, træværk eller plastik.
 • Afføring: Små, mørke afføringspiller, der ofte findes langs vægge eller i skabe.
 • Lugt: En stærk, ammoniaklignende lugt, som skyldes rotteurin.
 • Lyde: Raslende eller kradsende lyde, især om natten.
 • Redemateriale: Findes ofte i skjulte områder som loftsrum eller kældre, bestående af papir, stof eller isolering.
 • Fodspor: Små fodaftryk eller haleaftryk i støvede områder.

Hvad er en rottespærre?

En rottespærre er en enhed, der installeres i kloaksystemet for at forhindre rotter i at trænge ind i bygninger gennem kloakrør. Rotter kan ofte finde vej ind i bygninger via kloaksystemet, men en rottespærre fungerer som en effektiv barriere, der forhindrer dem i at komme igennem.

Hvordan fungerer en rottespærre?

En rottespærre er typisk udstyret med en envejsventil, der tillader vand og affald at passere ud af bygningen, men lukker, når rotter forsøger at komme ind. Dette sikrer, at kloaksystemet fungerer normalt, mens det beskytter bygningen mod rotter.

 

Fordele ved en rottespærre

 • Effektiv beskyttelse: Forhindrer rotter i at komme ind i bygningen.
 • Minimal vedligeholdelse: Kræver ikke meget vedligeholdelse efter installation.
 • Langvarig løsning: En holdbar løsning, der beskytter mod rotter i mange år.
 • Omkostningseffektiv: Reducerer behovet for bekæmpelse og reparationer forårsaget af rotteskader.

Ved at installere en rottespærre og være opmærksom på tegnene på rotter, kan du beskytte din ejendom mod de alvorlige skader og sundhedsrisici, som rotter kan medføre. Kontakt ChristianRiberholt.dk for professionel rådgivning og installation af rottespærrer samt andre løsninger til bekæmpelse af rotter.